AKTUALITĀTES
   
44356

Apvienības HIV.LV vēstule Nacionālajam Veselības dienestam
Apskatīt komentārus (0)


15.04.2014


Nr. 4/6.1-447
2014. gada 15. aprlis
A. god. Mārim Taubes k-gam,
Nacionālā Veselbas dienesta
Direktoram

Par HIV infekcijas diagnostikas, ārstēšanas un profilakses klīnisko vadlīniju ieviešanu klīniskajā praksē

Ārstniecības likuma 9¹.(1) pants nosaka: “Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, metodiskajiem ieteikumiem vai ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.”
2014. gada martā Nacionālais Veselības dienests (NVD) oficiāli reģistrēja "Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas diagnostikas, ārstēšanas un profilakses klīniskās vadlīnijas".
Tomēr 09. aprīlī “HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas” sanāksmē NVD pārstāvji A. Mārtiņsona k-gs un Z. Rugājas k-dze apliecināja, ka arī turpmāk paliek spēkā 2009. gadā ieviestas "Racionālas farmakoterapijas rekomendācijas no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātai antiretrovirālai terapijai HIV/AIDS infekcijas ārstēšanai" un ārstēšana veicama saskaņā ar tām.
Augstākminētas Rekomendācijas ir NVD (2009. gadā – Veselības Ekonomikas centra) administratīvais akts, kas, mūsuprāt, ir pretrunā Ārstniecības likuma 9¹.(1) panta prasībām un būtu anulējams.
Pretējā gadījumā, NVD izlemjot neieviest klīniskajā praksē reģistrētas Klīniskās vadlīnijas, būtu jāpierāda, ka sagaidāmais finansiālais ieguvums paliekot spēkā Racionālas farmakoterapijas rekomendācijām varētu būt ievērojami lielāks nekā ieguvums no AIDS klīniskās stadijas gadījumu skaita un ar HIV inficēto personu mirstības samazināšanas.
Saprotams, ka Klīnisko vadlīniju ieviešana praksē ir saistīta ar papildu izdevumiem no veselības aprūpes budžeta, tomēr finansiālos apsvērumus nedrīkst pretstatīt Ārstniecības likuma prasībām, kā arī nedrīkst piespiest ārstus atteikties no mūsdienīgas HIV infekcijas ārstēšanas prakses.
Lūdzu Jūs izskaidrot kādos termiņos NVD plāno veikt nepieciešamas normatīvo aktu izmaiņas: Racionālas farmakoterapijas rekomendāciju anulēšanu, ARV zāļu HIV infekcijas ārstēšanai izrakstīšanas nosacījumu un terapijas uzsākšanas indikāciju maiņu, raltegravīra 400 mg pārcelšanu uz B sarakstu, un citas izmaiņas, kas nepieciešamas Klīnisko vadlīniju ieviešanai praksē.
Lūdzu sniegt atbildi elektroniski, uz biedrības e-pastu.
Patiesā cieņā,
Valdes priekšsēdētājs
A. Molokovskis

 
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv